Over ons

Peter Benoit

De componist Peter Benoit werd in 1834 in Harelbeke geboren. Hij studeerde aan het Conservatorium van Brussel. Na het behalen van de Prijs van Rome voor compositie maakte hij een studiereis doorheen Europa en verbleef hij enkele jaren in Parijs, met de ambitie operacomponist te worden. Die droom bleef onvervuld. In 1867 vestigde Benoit zich in Antwerpen waar hij de leiding van de Stedelijke Muziekschool kreeg. Na een lange en moeizame strijd slaagde hij erin om de school uit te bouwen tot het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen, de eerste Nederlandstalige hogere onderwijsinstelling in België. Benoits veelvuldige internationale contacten zorgden ervoor dat de Scheldestad een belangrijke rol in het muziekleven kon opnemen. Benoit vormde musici van hoog niveau en wist het publiek te enthousiasmeren voor een eigen nationale muziektraditie. Op dit punt doorstaat hij met gemak de vergelijking met componisten als Bedrich Smetana of Michail Glinka, die de kiemen legden van de nationale Scholen van Tsjechië en Rusland. Benoit overleed te Antwerpen op 8 maart 1901.

Fonds

Het Peter Benoit Fonds werd opgericht in 1902 door Edward Keurvels, Benoits secretaris en rechterhand. Het is daarmee een van de oudste erfgoedverenigingen van Vlaanderen. Het Fonds heeft tot taak het werk en de nalatenschap van Peter Benoit en andere Vlaamse componisten te bewaren, te ontsluiten, te publiceren en te promoten. Het Fonds ondersteunt daarnaast hedendaagse componisten via programmatie en promotie van hun werk. Het Fonds opereert in de schoot van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, waarvan Peter Benoit de stichter was, en werkt structureel samen met de Vrienden van het Conservatorium Antwerpen en het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek. Het Peter Benoit Fonds werkt daarnaast nauw samen met een aantal stichtingen en fondsen gewijd aan andere Vlaamse componisten, die veelal in Benoits voetsporen traden als conservatoriumdirecteur.

Bestuur

Patrick Verhoeven (voorzitter)
Patrick leidt de International Association of Ports and Harbors, een wereldwijd netwerk van zeehavens. Hij doceert haveneconomie aan de Universiteit Antwerpen en is auteur van verschillende cultuur-historische publicaties.

Luk Lemmens (ondervoorzitter)
Luk is eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Hij is tevens voorzitter van het KMSKA, de Museumstichting, Monumentenwacht Vlaanderen, Prospekta, Het orgel in Vlaanderen en bestuurder van het Antwerp Symphony Orchestra, deSingel en Antwerpen Kunstenstad.

Roger Quadflieg (penningmeester)
Roger was departementssecretaris van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hij is lid van de raad van bestuur van diverse culturele verenigingen.

Jan Hendrik Van Damme (secretaris)
Jan is directeur van Academie Ekeren. Hij componeert kamermuziek, koor- en orkestwerken en als voorzitter van Roomservice-vzw brengt hij Belgische kamermuziek op de concertpodia.

Jozef De Beenhouwer (bestuurslid)
Jozef is docent aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Als internationaal bekend concertpianist, maar ook als navorser en editor, zet hij zich onder meer in om werk van Vlaamse componisten bekend te maken.

Inge Simoens (bestuurslid)
Inge is opleidingshoofd klassieke muziek aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Ze doceert piano aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans in Turnhout en is actief betrokken als bestuurder in verschillende kunst- en cultuurorganisaties.

Luc Van Hove (bestuurslid)
Luc is componist. Hij is eredocent compositie aan Luca School of Arts campus Lemmens en gastdocent compositie aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Marie Caeyers (verslaggever)

Partners

Het Peter Benoit Fonds werkt structureel samen met volgende partners:

Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Peter Benoit stichtte het ‘Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen’ in 1898. Het maakt vandaag deel uit van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en biedt academische bachelor- en masteropleidingen drama en muziek, een professionele bacheloropleiding dans en specifieke lerarenopleidingen in dans, drama en muziek aan.

Vrienden Conservatorium Antwerpen
Al een kwarteeuw lang hebben de Vrienden van het Conservatorium honderden initiatieven van studenten en docenten mee mogelijk gemaakt. Een ‘Vriend van het Conservatorium’ vervult op een uiterst prettige manier een maatschappelijke taak omdat hij of zij instant kan genieten van de bijdrage aan de werking van het Conservatorium. Niets is mooier dan te helpen aan de ontwikkeling van jong talent en daar ook als eerste het resultaat van te kunnen zien.

Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
Het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek is een studie- en documentatiecentrum dat tot doel heeft het Vlaamse muziekpatrimonium van de 19e en 20e eeuw te bewaren en bekend te maken. In de praktijk wil het Studiecentrum zich vooral engageren voor de muziek van ca. 1800 tot ca. 1950, de periode tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ muziek, die zowel qua uitvoeringen als wetenschappelijk onderzoek vaak verwaarloosd wordt.

Het Peter Benoit Fonds werkt daarnaast nauw samen met een aantal stichtingen en fondsen gewijd aan andere Vlaamse componisten, die veelal in Benoits voetsporen traden als conservatoriumdirecteur.

Lid worden

Met een bijdrage van 35 Euro per jaar helpt u de werking van het Peter Benoit Fonds al als gewoon lid. In ruil daarvoor krijgt u gratis toegang voor twee personen op de Peter Benoit Herdenking, onze jaarlijkse muzikale erfgoedavond, en korting op onze andere evenementen. U kan ook steunend of erelid worden. Steunende leden betalen 70 Euro per jaar en krijgen, naast voormelde voordelen, ook twee gratis tickets voor ons najaarsconcert met hedendaagse klassieke muziek uit Vlaanderen. Als erelid betaalt u 150 Euro per jaar en krijgt u bovenop de toegangskaarten en kortingen een exclusief geschenk. Ereleden worden ook vermeld op onze website, in programmaboekjes van onze concerten en alle andere publicaties van het Fonds. Lid worden kan eenvoudig door uw bijdrage van 35, 70 of 150 Euro te storten op KBC-rekeningnummer BE56 4082 0616 6188 van het Peter Benoit Fonds. We danken u alvast voor uw steun!